top of page

Bedrijventerrein Leidsche Vaart  |  Goudsmid, Ter Aar

VERKOCHT Bedrijfspand, Type E,
Unit 12-18 en 21-27

€ 135.000 v.o.n. exclusief BTW

Omschrijving

Op het bedrijvenpark de Leidsche Vaart in Ter Aar is in aanbouw het project “The Box Ter Aar”. Het gebouw heeft een zeer representatieve uitstraling en is geschikt voor velerlei soorten bedrijven die behoefte hebben aan showroom, werkplaats, investering of anderszins.

K-Web.jpg
Download hier
de brochure

Kenmerken

Totale oppervlakte 227 m2

In units 124 m2

Impressie

Kenmerken

Overdracht

Status

Aanvaarding

BTW van toepassing

Beschikbaar

In overleg

Ja

Koopprijs

Aanvaarding toelichting

€ 135.000,- vrij op naam

Prognose oplevering december 2021

Bouwvorm

Bouwvorm

Bouwjaar toelichting

Nieuwbouw

Start bouw in q2 2021

Bouwjaar

2021

Indeling

Soort Object

Vrije hoogte

Bedrijfsruimte

420 cm

Totale vloeroppervlakte

227 m²

Totale oppervlakte eigen grond

124 m²

Parkeergelegenheid

Parkeerplaatsen

2

Overig

Locatie

Bedrijventerrein

Woonruimte

Geen woonruimte aanwezig

Locatie toelichting

Bedrijventerrein Leidsche Vaart. Het bedrijfsverzamelgebouw is gesitueerd aan de Goudsmid op het bedrijvenpark Leidsche Vaart in Ter Aar. Het bedrijventerrein is gelegen midden in het Groene Hart en het bedrijvenpark is beveiligd met een hekwerk. ( De servicekosten hiervoor zijn beperkt). Het bedrijvenpark is gelegen nabij N207 richting Alphen aan den Rijn, welke aansluit op de A4 en A44 richting Den Haag en Amsterdam.

Functies

Hoofdfunctie 

Voorzieningen

Oppervlakte

In units vanaf

Vrije hoogte

Vloerbelasting

Kantoorruimte aanwezig

Aantal verdiepingen

Voorzieningen

Bedrijfsruimte

Overheaddeuren, betonvloer

2052 m²

113,4 m²

420 cm

1500 kg/m²

Ja

1

Te openen ramen

Omschrijving

Op het bedrijvenpark de Leidsche Vaart in Ter Aar is in aanbouw het project “The Box Ter Aar”. Het gebouw heeft een zeer representatieve uitstraling en is geschikt voor velerlei soorten bedrijven die behoefte hebben aan showroom, werkplaats, investering of anderszins.

Locatie en bereikbaarheid
Het bedrijfsverzamelgebouw is gesitueerd aan de Grofsmid en Siersmid op het bedrijvenpark Leidsche Vaart in Ter aar. Het bedrijventerrein is gelegen midden in het Groene Hart en het bedrijvenpark is beveiligd met een hekwerk. Het bedrijvenpark is gelegen nabij N207 richting Alphen aan den Rijn en welke aansluit op de A4 en A44 richting Den Haag en Amsterdam.

TECHNISCHE OMSCHRIJVING BEDRIJFSUNITS

De bedrijfsunits maken onderdeel uit van een bedrijfsgebouw waarin meerdere bedrijfsunits zijn gesitueerd. Voor elke bedrijfsunit is er rekening gehouden met 2 parkeervakken op eigen terrein.

Van toepassing zijn de voorschriften:
- Het Bouwbesluit;
- De van toepassing zijnde normbladen uitgegeven door het Nederlands Normalisatie Instituut;
- Bepalingen van de Nutsbedrijven en de Brandweer;
- De uniforme administratieve voorwaarden UAV.

Alle hierna te noemen werkzaamheden, met inbegrip van de daarvoor benodigde leveranties zodanig uitgevoerd, dat een kwalitatief goed en functionerend gebouw ontstaat, geheel van vorm en afmetingen, zoals aangegeven op bijgaande tekeningen.

Indeling en hoofdafmetingen
De indelingen en hoofdafmetingen zijn op de tekening(en) aangegeven. Als peil geldt de bovenkant van de afgewerkte begane grondvloer. De hoogte hiervan t.o.v. de straat evenals de rooilijnen worden in overleg met de gemeente bepaald.

Grondwerk
De benodigde grondwerken worden verricht ten behoeve van de aanleg van funderingen, hoofdleidingen en bestratingen. Onder de bestratingen wordt een bed van zand en/of gebroken puin aangebracht van voldoende dikte.

Riolering
Ten behoeve van de units wordt een gescheiden pvc buitenrioleringssysteem (hemelwaterafvoeren en vuilwater riool) aangelegd. De vuilwater riolering en de hemelwaterafvoer wordt aangesloten op het riool. Tevens zal er een afgedopte vuilwater aansluiting nabij de trap boven de begane grondvloer wordt aangebracht, welke wordt aangesloten op het gemeenteriool. Het buitenterrein wordt voorzien van de benodigde straatkolken.

Bestrating
Buiten de gebouwen wordt het terrein verhard, met uitzondering van het deel bestemd voor groenvoorziening, met betonklinkers en de nodige opsluitingen. Patroon, indeling en kleur worden nader vastgesteld. De parkeervakken worden gemarkeerd. In de bestrating worden waar nodig straatkolken opgenomen. De niet te bestraten delen van het terrein worden opgeleverd met teelaarde.

Fundering
De funderingsbalken, vloeren en heipalen worden uitgevoerd overeenkomstig de opgave van de constructeur en volgens goedkeuring van Bouw- en woningtoezicht.

Kalkzandsteen wanden
Het gebouw wordt in hoofdzaak uitgevoerd met hal scheidende bouwmuren opgebouwd in kalkzandsteen 214/150mm overeenkomstig door de constructeur bepaalde berekeningen en tekeningen.
De kalkzandsteen wanden zullen verder niet worden afgewerkt.

Staalconstructie
In de voorgevel een staalconstructie aanbrengen welke is opgebouwd uit stalen kolommen en liggers. De plaats en afmetingen volgens de tekeningen en berekeningen van de constructeur. Alle in het werk te maken verbindingen worden gemaakt met verzinkte stalen bouten. De gehele staalconstructie wordt voorzien van een grijze coating.

Vloeren
De begane grondvloer wordt uitgevoerd als een betonvloer met een nuttige belasting van 1.000 kg/m2 (10 kN/m2). De vloer wordt monolithisch afgewerkt. De totale isolatiewaarde van de begane grondvloer bedraagt Rc> 3,50 m2 K/W. De eerste verdiepingsvloer wordt uitgevoerd als een kanaalplaatvloer met een nuttige belasting van 500 kg/m2 (5 kN/m2) zonder afwerking. De dakvloer wordt tevens uitgevoerd als een kanaalplaatvloer.

Kantplank onder gevelbeplating
Onder de gevelbeplating wordt ter plaatsen van het maaiveld een geïsoleerde kantplank aangebracht.

Gevelbeplating
De gevel wordt voorzien van blind bevestigde sandwich wandpanelen (Rc-waarde 4,5 m² K/W) in RAL 7016. De gevelbekleding wordt gemonteerd op stalen profielen welke op de kalkzandsteen wanden worden bevestigd en voorzien van de benodigde lekdorpels, dakrandprofielen, hoek- en aansluitprofielen in een bijpassende kleur bij de gevelbeplating.

Houten gevelbekleding
De houten gevelbetimmering conform gevelaanzichten aanbrengen op een geïsoleerde achter constructie en voorzien van voldoende achterhout.De houten gevelbekleding zijn verduurzaamde houten onbehandelde delen en zullen vergrijzen in de loop van de tijd.

Buitenkozijnen, ramen en deuren
Alle buitenkozijnen worden uitgevoerd in aluminium profielen, gepoedercoat in de RAL 7016 . Alle loopdeuren worden voorzien van het benodigde inbraakwerende hang- en sluitwerk (SKG**).
De buitenkozijnen worden verder voorzien van isolatieglas en colorbel. Naast de voordeur wordt er een RVS postkast aan de gevel bevestigd.

Overheaddeuren
De bedrijfsruimten worden voorzien van een geïsoleerde en elektrische bedienbare overheaddeur met de afmetingen 3000 × 3500 mm (b × h) in de kleur RAL 7035. De overheaddeuren worden in een railsysteem aangebracht en zijn voorzien van 2 glassecties.

Gevelreclame
Het is toegestaan om in de glasopening boven de entreedeur reclame aan te brengen in de vorm van bestikkering.

Luifel constructie (ALLEEN UNIT type H)
Aan de voor- en zijgevel een metalen luifel monteren in nader te bepalen kleur e.e.a. conform de gevelaanzichten.

Dak
Het betonnen dak van het bedrijfsverzamelgebouw wordt voorzien van dakisolatieplaten (Rc waarde 6,0 m² K/W) met afschot richting de hemelwaterafvoeren. De dakbedekking is voorzien van alle benodigde plakstukken t.b.v. dakranden, afvoeren en dak doorvoeren. In het dak worden hemelwaterafvoeren opgenomen en worden aangesloten op de buitenriolering. De hemelwaterafvoeren zullen inpandig aangebracht worden. In de gevel worden voldoende noodoverlopen aangebracht waarbij de plaats, afmetingen en het aantal worden bepaald door de constructeur.

Houten trap
De verdiepingsvloer is per houten trap met tussenbordes te bereiken. De trap zal worden uitgevoerd als open vuren trap, wit gegrond. De trap voorzien de bijhorende hekwerken op de trap en verdiepingsvloer. De trapgat sparing afwerken met een trapgataftimmering. De bovenste traptrede zal circa 50mm boven de ruwe verdiepingsvloer uitsteken.

Prefab meterkast
Ter plaatse van de voordeur conform tekening wordt er een standaard witte prefab meterkast aangebracht.

Installatie / Nutsvoorzieningen:
Per bedrijfsunit wordt een meterkast geplaatst conform tekening, voorzien van:
• Een wateraansluiting met een standaard capaciteit van QN1,5m3/h
• Een elektra aansluiting met een standaard vermogen van 3 x 25 Ampère op basis van 230 Volt,
hiermee behoort krachtstroom tot de mogelijkheden;
• 1x rioolaansluiting ter plaatse van trap, zie tekening
• Een wandcontactdoos nabij de overheaddeur voor de elektrische aandrijving.

De eenmalige aansluitkosten van genoemde standaard vermogens zijn bij de koopsom inbegrepen. Er is geen cai-, internet-, telefoonaansluiting opgenomen.

Opleveringsniveau
De units worden CASCO opgeleverd.

Niet opgenomen:
- Brandbestrijdingsinstallatie;
- Verwarmingsinstallatie;
- Ventilatie- en luchtbehandelingsinstallatie;
- Elektronische installatie;
- Communicatie- en beveiligingsinstallatie;
- Daklichten/lichtstraten;
- Kantoorindeling;
- Toiletgroep;
- Pantry;
- Afwerkvloer 1e verdieping;
- Stuc-en spuitwerk;
- Wand- en vloer tegelwerk;
- Systeemplafonds;
- Gas aansluiting.

Vergunningen
De aanvraag en het verkrijgen van overheidsvergunningen voor de vestiging van het bedrijf alsmede de aanvraag en het verkrijgen van een afbouwvergunning zijn voor rekening en risico van de koper. Hiervoor gelden geen ontbindende voorwaarden.

Voor overige informatie kunt u de brochure van het nieuwbouwproject "The Box Ter Aar" bij ons opvragen.

Alle units zijn verkocht.

Kaart

Omschrijving
Kenmerken
Impressie
Overzicht en documenten
Kaart
Functies
bottom of page